วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เดือน ธันวาคม 2551

สัปดาห์ที่ 1
วันที่ 1 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. เริ่มต้นเดือนใหม่ เก้าโมงถึงบ้านกบฯ นั่งทานข้าวเช้าก่อนเริ่มงาน หลังทานอิ่ม เริ่มดูเทปตอนเก่าๆ ที่เป็นฟุตภาพที่พี่เขาถ่ายมาจนถึงเย็น ภารกิจทั้งวันนั่งดูเทปเพื่อดูมุมกล้อง

เวลา 13.00 น. ส่งเอกสารที่บ้านกลาง เสร็จก็กลับมานั่งดูเทปต่อ โดยมีพี่เรเป็นพี่เลี้ยงพร้อมแนะนำการถ่ายด้วยว่าต้องเริ่มจากภาพ มุมกว้าง กลาง แคบ

วันที่ 2 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. ช่วยพี่ป๋องถ่ายหน้าป้าย ที่บ้านพลเมืองเด็ก ตั้งกล้อง จัดไฟ ทำตามหน้าที่ของผู้ช่วยช่างภาพ บ่าย Capture ภาพให้พี่ตั้ว 10 ม้วน และฝึกตัดต่อภาพโดยการวางโครงเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องโดยพี่รุจท์เป็นคนสอน

วันที่ 3 ธันวาคม 2551

เวลา 8.30 น. Capture ภาพให้พี่ตั้วต่อเพื่อใช้ตัดต่อในตอน เทปพิเศษ ปีใหม่ คือรวมเทปที่ ON/A ตลอดทั้งปีเพื่อรวบรวมการเดินทางของกบว่าในหนึ่งปีไปไหนมาบ้าง

วันที่ 4 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. Capture ภาพ ช่วยพี่หนึ่งตัดต่อตอนกบเพราะลุงจ่อยพูดภาษาอีสาน คอยอธิบายให้พี่เขาฟัง

สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 9 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. แกะเทปตอนไข่มุกม้วนที่ 6-9,11,12

วันที่ 11 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. Capture ภาพตอนไข่มุก 13 ม้วน พร้อมกับนั่งดูภาพ มุมกล้อง

เวลา 13.00 น. ช่วยพี่ต่อศักดิ์ถ่ายหน้าป้ายตอนกบ 2 จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดไฟ ตั้งกล้อง

วันที่ 12 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. ช่วยพี่หนึ่งทำ Caption แปลภาษาอีสานให้พี่หนึ่ง ในตอนเปิดกะลาหากบ ตอนที่ 2

เวลา 13.00 น. Capture ภาพตอนไข่มุกม้วน 14-15

สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 15 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. ส่งเอกสารให้พี่จุ๋มที่บ้านกลาง หาภาพ Insert เพื่อนำมาประกอบโครงเรื่องตอนปีใหม่ พร้อมกับ Capture ภาพลงเครื่อง

วันที่ 16 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. Capture ภาพจากเทปที่ออกอากาศตั้งแต่เดือน มกราคม 2551 - เดือนธันวาคม 2551 เพื่อนำมาใช้ทำตอนปีใหม่

วันที่ 17 ธันวาคม 2551

เวลา 13.00 น. คัดภาพพร้อม Capture ภาพ ลงเครื่องให้พี่ตั้ว เพื่อนำภาพไปใช้ในตอนปีใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. ออกเดินทางจากบ้านกบฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปาง ออกกองครั้งนี้ประกอบด้วย พี่ด้า พี่ตั้ว พี่ต่อศักดิ์ ตำ และผม ไปถ่ายทำในตอน ครั่ง ในการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ถึงลำปาง เวลา 17.30 น. ถึงโรงแรมเอเชียลำปาง เก็บกระเป๋าและอุปกรณ์ในการถ่ายทำเข้าห้องพัก

วันที่ 19 ธันวาคม 2551

เวลา 8.30 น. เดินทางถึงบ้านโกยี(เจ้าของร้านรับซื้อครั่งในจ.ลำปาง)ที่หมู่บ้านป่าแลว พอถึงก็เจอกองครั่งตากอยู่บริเวณโกดังเยอะมาก และก็มีคนงานกำลังขนครั่งที่อยู่ในกระสอบของชาวบ้านที่นำครั่งมาขายลงจากรถกระบะ ทีมงานก็เริ่มถ่ายทำโดยผมจะเป็นผู้ช่วยช่างภาพคอยช่วยถือขาตั้งกล้องให้พี่ต่อศักดิ์

เวลา 13.00 น. เดินทางออกจากบ้านโกยีเพื่อไปดูชาวบ้านเขาเก็บครั่งจากต้นกามปู พร้อมถ่ายทำวิธีการตัดต้นกามปู การเก็บครั่ง การแกะครั่ง และที่รับซื้อครั่งที่บ้านผู้ใหญ่มงคล ซึ่งมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชาวบ้านที่นำครั่งมาขาย

วันที่ 20 ธันวาคม 2551

เวลา 08.30 น. เดินทางออกจากโรงแรมถึงบ้านโกยีและเดินทางต่อไปยังไร่ของโกยีที่ปลูกต้นกามปูเพื่อถ่ายทำวิธีการตัด การแกะ การเก็บครั่ง ซึ่งในวันนี้เองที่ผมมีโอกาศได้ทำหน้าที่เป็นช่างภาพโดยการขึ้นไปถ่ายบนต้นไม้ตามถ่ายที่เขากำลังตัด ถ่ายบรรยากาศการตัดกิ่งไม้ MC เดินดูครั่งตามกิ่งของต้นกามปูเป็นภาพมุงสูง

เวลา 14.00 น. เดินทางตามโกยีเพื่อไปรับซื้อครั่งตามหมู่บ้าน และนำครั่งไปส่งที่โรงงานแปรรูปครั่งเพื่อส่งออกต่างประเทศ

สัปดาห์ที่ 4
วันที่ 22 ธันวาคม 2551

เวลา 10.00 น. เดินทางกลับจาก จังหวัดลำปาง มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร ในเวลา 20.00 น.

วันที่ 23 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. หาภาพ Insert จาก Foot ภาพของเทปเก่า พร้อม Capture ลงเครื่อง เพื่อใช้เป็นภาพ Insert ในตอน กบไดอรี่ปี 4

วันที่ 24 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. แพ็คถุงข้าวสารเพื่อส่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้เคส (คนที่เป็นคนช่วยประสานงานในการถ่ายทำในแต่ละตอน)

วันที่ 25 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. หาภาพ Insert จาก Foot ภาพของเทปเก่า พร้อม Capture ลงเครื่อง เพื่อใช้เป็นภาพ Insert ในตอน กบไดอรี่ปี 4

เวลา 14.30 น. ไปถ่ายทำตัวอย่างสารคดีที่โรงเรียนสุเหร่า อยู่ในซอยลาดพร้าว และแสดงเป็นลุงที่มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรประจำท้องถิ่น เป็นตัวอย่างให้กับน้อง ๆ ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) มีความยาวไม่เกิน 5 นาที

วันที่ 26 ธันวาคม 2551

เวลา 8.30 น. แข่งกีฬาสีของบริษัท

เวลา 18.00 น. งานเลี้ยงปีใหม่ที่โรงแรม เอส.ซี พาร์ค มีการแสดงของแต่ละบ้าน ส่วนบ้านกบเป็นการแสดงร้องเพลงประสานเสียงเพลงประจำรายการกบฯ ในงานมีแต่งตัวในชุดแฟนซีต่างประเทศ บ้านกบฯ แต่งชุดนินจา


วันที่ 29 ธันวาคม 2551

เวลา 09.00 น. ช่วยพี่เล็กถ่ายหน้าป้าย ติดตั้งอุปกรณ์ ไฟ 3 ดวง มอนิเตอร์ 1 เครื่อง เทป บทหน้าป้ายให้พี่ประสาน ถ่ายภาพ Insert ภาพสมุนไพรให้พี่รุจน์ ส่งของที่ไปรษณีย์